Dziękujemy za udział w konferencji

ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE

26 stycznia 2023 r. godz. 13:30
Wydział Zarządzania UW, Aula C
ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

Do rozpoczęcia konferencji zostało
Podsumowanie konferencji

Wypełnij formularz aby otrzymać pełną wersję raportu.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza. Poniżej znajdują się raporty do pobrania.

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  dr hab. Grzegorz Tchorek, Prof. IEn
  Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

  RAPORT: ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ
  W POLSCE

  Celem raportu pt. Łańcuch wartości energetyki jądrowej w Polsce jest zdefiniowanie kluczowych czynników sukcesu rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz ocena zdolności i określenie warunków, które muszą spełnić krajowe przedsiębiorstwa, aby w optymalny sposób uczestniczyć w tym procesie (maksymalizując udział tzw. local content).

  Wnioski wynikające z raportu pozwolą na ocenę kilku scenariuszy rozwoju energetyki jądrowej uwzględniając zachodzące zmiany w strukturze wykorzystania różnych paliw i źródeł energii oraz rolę tzw. małego i dużego atomu.

  Przedstawione rekomendacje pozwolą na zaplanowanie rynkowych i instytucjonalnych instrumentów wsparcia dla rozwoju tej dziedziny energetyki w Polsce.

   

   

  ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA RAPORTU:

   

    I. ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ – KONCEPCJA BADANIA

   II. ŚWIATOWY RYNEK ENERGETYKI JĄDROWEJ, PLANY I KIERUNKI JEGO ROZWOJU:

  • energetyka jądrowa na świecie;
  • charakterystyka reaktorów będących w eksploatacji;
  • nowe reaktory jądrowe – plany i kierunki rozwoju energetyki jądrowej;
  • małe reaktory modułowe (SMR);
  • pozycja energetyki jądrowej w polityce klimatycznej UE;
  • perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce w kontekście polityki klimatycznej UE

  III. TECHNOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI JĄDROWEJ:

  • rodzaje elektrowni i reaktorów jądrowych;
  • charakterystyka wybranych konstrukcji reaktorów jądrowych;
  • światowy rynek technologii energetyki jądrowej;
  • specyficzne cechy rynku;
  • rynek dostawców technologii.

   IV. PALIWO JĄDROWE:

  • światowy rynek paliwa jądrowego;
  • łańcuch paliwa jądrowego;
  • zasoby uranu i jego rynki;
  • zasoby uranu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej;
  • wydobycie i konwersja uranu;
  • wzbogacanie uranu i produkcja paliwa jądrowego;
  • ponowne wykorzystanie paliwa jądrowego.

    V. KRYTYCZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM SKŁADOWANIA ORAZ
       ZARZĄDZANIA ODPADAMI RADIOAKTYWNYMI

   VI. POTENCJALNE MODELE FINANSOWANIA ENERGETYKI JĄDROWEJ

  VII. POTENCJAŁ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INSTYTUCJI POSIADAJĄCYCH
       WIEDZĘ I PRZEWAGI DO BUDOWANIA ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE:

  • krajowy potencjał B+R w obszarze energetyki jądrowej – wyniki badań jednostek
   naukowych i badawczych;
  • krajowy potencjał przedsiębiorstw – wyniki badań przedsiębiorstw;
  • local content – włączanie krajowych przedsiębiorstw w proces budowy energetyki
   jądrowej – wyniki badań dostawców technologii;
  • scenariusze rozwoju, potencjał i wyzwania – duże i małe reaktory jądrowe.

   

  Raport został przygotowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Instytutem Energetyki
  oraz Klubem Energetycznym.

   

   

  Data konferencji

  26 stycznia 2023 r. godz. 13:30

   

  Miejsce konferencji

  Wydział Zarządzania UW, Aula C
  ul. Szturmowa 1/3
  Warszawa

   

  Kontakt

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  Tel. +48 502 372 373

  Partnerzy Strategiczni

  Partnerzy