Respect Energy

Respect Energy jest wiodącym europejskim operatorem i sprzedawcą energii odnawialnej, obsługującym wytwórców zielonej energii w Europie i oferującym mix energetyczny pochodzący w 100% z odnawialnych źródeł energii: energii wodnej, wiatrowej, biogazu i fotowoltaicznej. Firma skupia niezależnych producentów energii, jak również inwestorów dysponujących aktywami w obszarze odnawialnych źródeł energii lub podejmujących inwestycje w elektrownie wiatrowe i słoneczne.

Respect Energy współpracuje z inwestorami instytucjonalnymi w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, zarządzania ich portfelem, usług O&M, EPC i rozwoju projektów. Respect Energy działa w Polsce,
a także na 23 innych europejskich rynkach energetycznych. Firma koncentruje się na finansowaniu rozwoju energetyki odnawialnej. W 2022 roku firma osiągnęła szacowaną sprzedaż na poziomie 2,3 mld euro.