Mateusz Berger

Sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował jako prawnik w warszawskiej kancelarii prawnej, a następnie w departamencie prawnym
banku. Pełnił również funkcję Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju oraz Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Uczestniczył w pracach związanych z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej. Przez ponad 5 lat był członkiem a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.
Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansowania inwestycji, nadzoru korporacyjnego oraz prawnych aspektów działalności spółek prawa handlowego. Od maja 2017 roku do grudnia 2019 był członkiem rady nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a od grudnia 2019 r. członkiem Zarządu ARP S.A. Nadzorował projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne.|
Był zaangażowany w projekty z zakresu morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności w zapewnienie udziału polskich firm w budowę tego segmentu energetyki.
Rozwiń Zwiń

Thierry Deschaux

Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa EDF SA w Polsce
Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym. Z Grupą EDF związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Przez 15 lat pracował we Francji zajmując się zagadnieniami energetyki jądrowej w obszarach: inżynierii, serwisowania i konserwacji elektrowni oraz strategicznych zakupów paliwa jądrowego. Posiada również dobrą znajomość polskiego rynku energetycznego, w tym wiedzę z zakresu zakupów węgla, rozwoju elektrociepłowni, zarządzania systemami ciepłowniczymi oraz rozwoju usług energetycznych. Przez 15 lat pracy w Polsce zajmował kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Energokrak, EDF Polska, czy Dalkia Polska, w której przez 7 lat był Prezesem Zarządu.
Z wykształcenia jest magistrem inżynierem, absolwentem Centrale-Supelec, INSA. Ukończył liczne szkolenia m.in. zakresu strategii korporacyjnych, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, czy przywództwa biznesowego.
Rozwiń Zwiń

Adam Guibourgé-Czetwertyński

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym.

W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.
Rozwiń Zwiń

Dr Bożena Horbaczewska

Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Adiunkt w Katedrze Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wykładowca akademicki z ekonomii i finansów, autorka
i współautorka ponad 30 artykułów naukowych i ekspertyz, w tym w zakresie ekonomicznych i finansowych zagadnień energetyki jądrowej oraz modeli biznesowych.
Od kilku lat zajmuje się problematyką energetyki jądrowej. Kierownik Studiów Podyplomowych Energetyka Jądrowa na SGH. Niezależny konsultant Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Współautorka Modelu SaHo.

Nagrodzona przez Rektora SGH Nagrodą indywidualną I-go stopnia za osiągnięcia stanowiące istotny wkład w rozwój nauki, m.in. opracowanie ekonomiczno-finansowych aspektów Modelu SaHo.
Rozwiń Zwiń

Adam Juszczak

Doradca w zespole klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego
Doradca w zespole klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Z Polskim Instytutem Ekonomicznym związany od ponad 3 lat. Autor licznych analiz, w tym raportu „Ekonomiczne aspekty inwestycji jądrowych w Polsce – wpływ na biznes, rynek pracy i społeczności lokalne”. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obecnie prowadzi zajęcia jako asystent naukowo-dydaktyczny i finalizuje rozprawę doktorską.


W przeszłości związany zawodowo z Narodowym Bankiem Polskim oraz firmą consultingowa Deloitte. Alumn i laureat programów studenckich m.in. fundacji Leslawa A. Pagi, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas studiów przebywał na stypendiach w Japonii, Brazylii i Meksyku.
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Dziekan Wydziału Zarządzania UW
Rozwiń Zwiń

Agnieszka Korgul

Pracownik naukowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Posiada ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w zakresie różnych aspektów fizyki jądrowej (m.in. energetyka jądrowa, dozymetria, ochrona radiologiczna, struktura jądra atomowego).
Współpracuje z takimi ośrodkami laboratoryjnymi jak CERN (Szwajcaria), Grenoble (Francja), Orsay (Francja), GSI (Niemcy), ORNL (USA), MSU (USA), RIKEN (Japonia), NCBJ (Polska), ICHTJ (Polska).

Koordynator kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa na FUW realizowany przy współpracy z Wydziałem Chemii UW. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz członek Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego NCBJ i Rady Programowej czasopisma Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna.
Rozwiń Zwiń

Mirosław Kowalik

Prezes Westinghouse Electric Poland Sp. z o.o.
Menedżer z bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat polskiego rynku energetycznego. Został prezesem Westinghouse Polska w maju 2021 r. i w tej roli kieruje planami firmy dotyczącymi inwestycji w technologie jądrowe w Polsce, w tym dostarczenia wiodącej i najbezpieczniejszej na świecie technologii AP1000 do krajowego programu energetyki jądrowej. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w sektorze energetycznym, w tym wiedzę z zakresu przywództwa biznesowego, strategii, pozyskiwania nowych projektów i rozwoju biznesu, zdobytą na wysokich stanowiskach kierowniczych w takich firmach jak SNC Lavalin, Alstom i ABB. Ostatnio pełnił funkcję prezesa Enei, jednej z największych firm energetycznych w Polsce.
Jako prezes Westinghouse Electric Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mirosław Kowalik nadzoruje różne obszary działalności Westinghouse w Polsce, w tym działania w zakresie budowy nowych obiektów jądrowych.
Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni. Uzyskał tytuł MBA w Rotterdam School of Management we współpracy z Fundacją Rozwoju Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Rozwiń Zwiń

Kamila Koźbiał – Loba

Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Innowacje
Pani Kamila Koźbiał – Loba jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończyła menadżerskie studia podyplomowe z zarządzania firmą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz posiada dyplom MBA uzyskany na GFKM przy współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa i Uniwersytetem Gdańskim oraz Institut d’Administration des Enetrprises Aix-Marseille.

Od 2017 r. pełni funkcje kierownicze i menadżerskie w sektorze energetycznym. W latach 2017 -2021 kierowała realizacją projektów strategicznych dla PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. w obszarze przygotowywania i realizacji inwestycji ukierunkowanych na rozwój nisko i zeroemisyjnych technologii wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej, jak również poprawę
efektywności energetycznej instalacji energetycznych.

Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych w Enea Innowacje sp. z o.o., gdzie zarządza obszarem inwestycji kapitałowych bezpośrednio związanych z core-businessem GK ENEA oraz nowych technologii w energetyce, w tym
także rozwiązaniami z obszaru SMR.
Rozwiń Zwiń

Jakub Kupecki

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) Instytutu Energetyki
Kierownik i wykonawca prac w ponad 50 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych przez KE, NCBR, NCN, MNiSW/MEiN, NFOŚiGW, Europejską Agencję Kosmiczną, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Uczestniczył w realizacji projektów dot. reaktorów HTR w Polsce (IEn, NCBJ) i Szwecji (KTH). Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 200 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 7 patentów i zgłoszeń patentowych, w większości skomercjalizowanych wynalazków. Dwukrotny stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA. Laureat nagród za działalność badawczą i naukową, w tym nagród Siemensa i Nernsta. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, University of Iceland, University of Akureyri oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.
Rozwiń Zwiń

Michał Niewiadomski

Założyciel Klubu Energetycznego, publicysta energetyczno-klimatyczny
Związany z mediami od blisko 30 lat. Pracował w Radiu Mazowsze, Rozgłośni Harcerskiej, Radiostacji, Polskim Radiu BIS, TVN CNBC, Programie Pierwszym Polskiego Radia i Rzeczpospolitej.
W 2021 r. otrzymał tytuł Osobowość Roku, nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej.
Rozwiń Zwiń

Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor Alojzy Z. Nowak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 1984 roku. Od 1984 roku jest związany z UW. W 1991 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1996-2002 pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego. Decyzją Prezydenta RP otrzymał stopień naukowy profesora w 2002 roku.

Prof. Alojzy Z. Nowak pełnił szereg funkcji kierowniczych, m.in. Kierownika Zakładu Gospodarki Międzynarodowej i Akademickiego Zakładu Ekonomii na Wydziale Zarządzania, Dyrektora ds. Europejskie Centrum. W latach 1999-2006 prof. Nowak był prodziekanem Wydziału Zarządzania, aw latach 2006-2012 dziekanem tej jednostki. Kolejne cztery lata spędził na UW pełniąc funkcję prorektora ds. badań i współpracy. W 2016 roku został wybrany na dziekana Wydziału Zarządzania.

W swojej karierze naukowej prowadził wykłady na uniwersytetach we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i Korei. Studiował również na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), University of Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz Free University of Berlin (Niemcy).
Rozwiń Zwiń

Prof. dr hab. Paweł Olko

Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Pawel OLKO (64), ukończył fizykę na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (1982), 1986-1989 studia
doktoranckie w Kernforschungsanlage Juelich (Niemcy), 1998-1999 Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
(Wiedeń), doktorat (1990), habilitacja (2003) Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, profesor nauk fizycznych
(2010), zainteresowania naukowe: mikrodozymetria, dozymetria, modelowanie radiobiologiczne, dozymetria
termoluminescencyjna, ochrona radiologiczna, radioterapia protonowa, autor ponad 250 publikacji w recenzowanych
periodykach międzynarodowych, z-ca dyrektora ds. naukowych IFJ PAN (2005-2016); dyrektor Centrum
Cyklotronowego Bronowice (2012-2016), kierownik projektu radioterapii protonowej oka w IFJ PAN (2006-2011)
oraz projektu Centrum Cyklotronowego Bronowice w IFJ PAN (2006 – 2016). Komisarz Międzynarodowej Komisji
Jednostek Radiacyjnych i Pomiarów (ICRU) (od 2016), ekspert Komisji Europejskiej Art. 31 Traktatu EURATOM
(od 2005), wiceprzewodniczący Europejskiej Grupy Dozymetrycznej EURADOS (od 2018). Od 2016 kierownik
Oddziału Zastosowań Fizyki IFJ PAN.
Rozwiń Zwiń

Zuzana PETROVIČOVÁ

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii
Zuzana Petrovicova ma wykształcenie ekonomiczne i finansowe, a jej doświadczenie obejmuje w szczególności zarządzanie ryzykiem i analizę w sektorze prywatnym i publicznym. Jej kariera w sektorze publicznym obejmuje departamenty ekonomiczne i finansowe Komisji Europejskiej, a także departament energii.

W latach 2010-2015 pracowała w Dyrekcji Finansów Komisji Europejskiej, koordynując działania z Grupą EBI, EBOR i MIF, w jednostce odpowiedzialnej za "Finansowanie polityki w zakresie innowacji, konkurencyjności i zatrudnienia", w szczególności zarządzając i projektując instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Od 2015 roku pracuje w jednostce odpowiedzialnej za "Energię jądrową, odpady jądrowe i likwidację" w ramach Dyrekcji "Bezpieczeństwo jądrowe i cykl paliwowy", gdzie obecnie jest kierownikiem jednostki. Główne działania jej obecnej jednostki to analiza ekonomiczna unijnego rynku energii jądrowej, finansowanie projektów likwidacyjnych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji, a także ogólne ustalanie polityki w zakresie zaplecza cyklu życia elektrowni jądrowych oraz wdrażanie prawa wtórnego EURATOM w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem.
Rozwiń Zwiń

Bogdan Pilch

Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Bogdan Pilch, menadżer z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w polskich i zagranicznych firmach sektora energetycznego (PGE Energia Odnawialna – Prezes Zarządu, GDF SUEZ— Wiceprezes Zarządu, Coastal Power-Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hart Associates Inc. - Prezes Zarządu), gazowego ( Gaz de France Polska – Prezes Zarządu , Statoil Polska – Dyrektor ds. rynku gazu i energii), produkcyjnego (H. Cegielski Poznań - Prezes Zarządu), finansów (Biuro Maklerskie Magnus – Prezes Zarządu) i konsultingu (Bank Światowy- Konsultant, Chemkop - Dyrektor, BPK Kraków -
Dyrektor, CityProf - Dyrektor). Od 2019 r Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.
Doświadczenie w zarządzaniu, przygotowywaniu strategii rozwoju i projektów inwestycyjnych dla wielu firm. Udział w realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej, uwzględniających pozyskanie finasowania dla tych projektów. Udział w strategicznych dla Polski inwestycjach w sektorze gazowym .Doświadczenie w zarządzaniu i restrukturyzacji firm oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wiedza i umiejętność współpracy z władzami centralnymi, samorządowymi i lokalnymi oraz instytucjami z otoczenia biznesowego. Duże doświadczenie we współpracy z mediami oraz czynny udział w licznych konferencjach, kongresach i seminariach. Członek wielu rad nadzorczych oraz izb i stowarzyszeń samorządu gospodarczego (SEO-Stowarzyszenie Energii Odnawialnej – Prezes Zarządu; Izba Gospodarcza Gazownictwa – Członek Zarządu).
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (mgr. Inż. elektronik - specjalność automatyka przemysłowa). Ukończył również studia programu MBA w Poznaniu przy współpracy z
Business School of Brussels i studia podyplomowe AGH Kraków/Politechnika w Lizbonie - energetyka i ochrona środowiska).
Rozwiń Zwiń

Piotr Podgórski

Dyrektor naczelny ds. transformacji, KGHM Polska Miedź
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Specjalizuje się w przygotowywaniu oraz wdrażaniu planów strategicznych i operacyjnych projektów inwestycyjnych. W latach 2015-2018 odpowiadał za przygotowanie Wieloletniego Programu Rządowego budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie. W latach 2019-2021 Prezes Zarządu Xcity Investment.

W styczniu 2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego ds. Transformacji w KGHM Polska Miedź S.A.
Rozwiń Zwiń

Karol Rabenda

Wiceminister Aktywów Państwowych
Pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych od 9 września 2021 r. Urodził się 16 czerwca 1983 roku w Malborku. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe studia z zakresu obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jest także absolwentem studiów MBA.
Jako przedsiębiorca związany zawodowo z branżą nieruchomości. W latach 2018-2021 pełnił funkcję prezesa Międzynarodowej Korporacji Gwarancyjnej. W 2021 roku zasiadał w radzie nadzorczej spółki Polregio.
Rozwiń Zwiń

Scott E. Rasmussen

Dyrektor ds. sprzedaży NuScale Power
Scott E. Rasmussen dołączył do NuScale Power jako dyrektor ds. sprzedaży we wrześniu 2018 roku i jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty rozwoju krajowych i międzynarodowych partnerstw z klientami w celu wdrożenia opracowanej przez NuScale technologii elektrowni SMR.

Nastąpiło to po rozległej karierze w GE Power i GE Hitachi Nuclear Energy (GEH), gdzie ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa, PRISM Product Line - Nuclear Plant. W tej roli Scott kierował tworzeniem wizji strategii handlowej i rynkowej oraz kierował rozwojem produktów i technologii dla linii produktów PRISM. Przed objęciem tej roli, Scott był starszym menedżerem produktu ESBWR, a także zajmował kilka innych kluczowych dla biznesu stanowisk w GEH.

Podczas pracy w dziale Power firmy GE, Scott zdobył doświadczenie we współpracy z globalnymi producentami elektrowni, zakładami energetycznymi i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, a także wspierał wiele dużych projektów energetycznych w USA, Europie, na Bliskim Wschodzie, Afryce i Azji. Scott pracował również na różnych stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w operacjach handlowych, zarządzaniu projektami i łańcuchem dostaw.

Scott uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika w Union College oraz tytuł licencjata inżynierii lotniczej w New York Institute of Technology.
Rozwiń Zwiń

Łukasz Sawicki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Analityk sektora jądrowego, współautor Modelu SaHo. W branży jądrowej od 2006 roku (w tym 12 lat w administracji rządowej) na stanowiskach związanych z ekonomiką energetyki jądrowej. Specjalizuje się w modelach biznesowych dla elektrowni jądrowych. Obecnie na stanowisku Radcy w Departamencie Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autor ok. 20 publikacji z zakresu ekonomicznych aspektów energetyki jądrowej, w tym modeli biznesowych, oraz wpływu przemysłu jądrowego na polską gospodarkę.
Rozwiń Zwiń

Ostap Semerak

Partner, VASIL KISIL AND PARTNERS, Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy (2016-2019)
Doświadczony polityk i funkcjonariusz publiczny. Poseł do parlamentu Ukrainy VI kadencji (2007-2012, Komisja Budżetowa) i VIII kadencji (2014-2016, Komisja Integracji Europejskiej). Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia UE-Ukraina (2014-2016), Magister nauk politycznych, Narodowy Uniwersytet Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Jako poseł był inicjatorem szeregu projektów ustaw uchwalanych przez Radę Najwyższą, w tym w szczególności ustaw o:
- zmiany niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania korupcji politycznej (o publicznym finansowaniu partii politycznych);
- wsparcie państwa dla kinematografii na Ukrainie;
- zmiany do Kodeksu karnego Ukrainy (dot. poprawy ochrony zawodowej działalności dziennikarskiej).

Członek Gabinetu Ministrów Ukrainy (2014). Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy (2016-2019).
W czasie swojej pracy w parlamencie był inicjatorem uchwalenia ponad 20 projektów ustaw mających na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Ukrainę w ramach umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina oraz zbliżenie ustawodawstwa ukraińskiego do prawa UE, w tym w szczególności ustawy o:
- ocena oddziaływania na środowisko;
- strategiczna ocena oddziaływania na środowisko;
- podstawowe zasady monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych.

Współautor ABC ukraińskiego polityka (1997).Rozwiń Zwiń

Andrzej Sidło

Departament Energii Jądrowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Główny Specjalista w Ministerstwie Klimatu I Środowiska, Departament Energii Jądrowej
Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanego programu jądrowego:
- zmapowanie kompetencji i doświadczeń krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac w sektorze
jądrowym,
- realizacja działań stymulujących krajowy przemysł do współpracy ze światowym sektorem jądrowym:
przygotowanie i realizacja serii szkoleń oraz działań informacyjnych dla krajowego przemysłu, głównie
w obszarze funkcjonowania norm i standardów technicznych: ASME sec. III, ACI, IEEE, RCC, ISO
19443, KTA, innych oraz promocja krajowych przedsiębiorstw na światowych rynkach
– organizacja min. 30 profilowanych misji gospodarczych oraz forów biznesowych w Polsce,
- kształtowanie regulacji technicznych w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu
normalizacyjnego międzynarodowych standardów jądrowych,
- zaangażowany w prace grup roboczych NuclearEurope (byłe Foratom) w zakresie optymalizacji
procesów supply chain na poziomie UE,
- zaangażowany w projekty dotyczące transferu jądrowego R&

2004-2012 Project manager/Project director w Polimex-Mostostal/ZREW – przygotowanie, realizacja, nadzór nad projektami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi w sektorze energetycznym (w tym w obiektach jądrowych), petrochemicznym, stalowym, papierniczym. Łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów na terenie UE.
Absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr finansów i bankowości) oraz podyplomowych studiów MBA
na Université I Lille we Francji (Insitut d’Administration des Entreprises).
Rozwiń Zwiń

David Sledzik

GE Hitachi
Jest odpowiedzialny za rozwój rynku małych modułowych i zaawansowanych reaktorów w Europie i pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego BWRX Europe LLC, spółki joint venture pomiędzy GE Hitachi i Synthos Green Energy. BWRX Europe LLC została powołana aby tworzyć rozwiązania projektowe BWRX-300 dla europejskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej i klientów przemysłowych.
David pełnił funkcję dyrektora ds. rozwiązań energetycznych, części GE Hitachi zajmującej się usługami optymalizacją majątku, usługami technicznymi, częściami zamiennymi, oprzyrządowaniem i sterowaniem, rozwiązaniami cyfrowymi oraz portfolio produktów BWR Owners Group. Odpowiadał za zarządzanie partnerstwem biznesowym typu joint venture między GE a Hitachi.
Pełnił również funkcję dyrektora sprzedaży, odpowiedzialnego za globalną sprzedaż i biznes rozwoju dla wszystkich nowych ofert elektrowni jądrowych GE Hitachi oraz jako NPP International Lider Projektów. Wcześniej David pracował przez 6 lat w Global Nuclear Fuel (GNF) jako Kierownik Projektów Klienta, Operacji Handlowych i Marketingu, dostarczający paliwo i usługi inżynieryjne dla światowej floty BWR.
Przez ponad 36 lat pracy w GE i wykonywał wiele różnych zadań min:
produkcja, łańcuch dostaw, zaopatrzenie i operacje dla GE Energy, GE Aviation i GE Lighting i zasiadał w zarządach Global Nuclear Fuel-Americas oraz Global Nuclear Fuel-Japan. W latach 2015-2017 był członkiem Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych Przewodniczącym Komitetu Doradczego ds. Cywilnego Handlu Jądrowego (CINTAC) oraz zasiadał w radzie doradczej ds. Projektu Alternatywy Jądrowe Wstępne Studium wykonalności dla małych reaktorów modułowych i mikroreaktorów dla Portoryko. Jest absolwentem Worcester Polytechnic Institute, posiada dyplom z inżynierii mechanicznej.
Rozwiń Zwiń

Joanna Smolik

Dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego
W BGK pracuje od 2010 r., jako specjalista i ekspert w Departamencie Finansowania Strukturalnego , a od 2014 r. jako dyrektor biura odpowiedzialnego za strukturyzację finansowania dla sektora energetycznego, transportowego i komunalnego. W 2020 r. objęła funkcje dyrektora Biura Strukturyzacji Transakcji Trudnych zajmującego się wczesną restrukturyzacją przedsiębiorstw. Od kwietnia 2021 r. jest dyrektorem Departamentu Relacji Strategicznych, którego głównym zadaniem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz kompleksowej obsługi bankowej dla kluczowych podmiotów gospodarczych.

W BGK jest także dyrektorem programu „Bezpieczeństwo strategiczne”. Celem programu jest wypracowywanie i wdrożenie rozwiązań finansowych odpowiadających na potrzeby rynkowe w obszarze energetyki, sektora paliwowego, obronności i cyberbezpieczeństwa.

Oprócz pracy w BGK, swoje doświadczenie zawodowe zbierała m.in. w TFI Energa SA, gdzie była dyrektorem Biura Zarządzania Aktywami Niepublicznymi. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „finanse i bankowość” oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku „ekonomia”.

Prywatnie, lubi aktywnie spędzać swój wolny czas, interesuje się także architekturą wnętrz.
Rozwiń Zwiń

Dr hab. Grzegorz Tchorek, Prof. IEn

Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW
Doktor habilitowany, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania i kierownik Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi Narodowego Centrum Nauki, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki i elektromobilności. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.
Rozwiń Zwiń

Tomasz Tomasiak

Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, PFR
Rozwiń Zwiń

Tomasz Zadroga

CEO Respect Energy
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu firmami z różnych sektorów rynku. W latach 2008 – 2011 Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, największego krajowego producenta i dostawcy prądu oraz Wiceprezes EURELECTRIC The Union of the Electricity Industry – europejskiej organizacji reprezentującej interesy branży energetycznej (2011-2012). Pełnił również kluczowe funkcje zarządcze w wiodących na rynku firmach i koncernach m.in. w ZE PAK, ABB, Polkomtel, Inter Cars, Adidas, Papyrus-Stora Enso i Yawal. Od początku swojej kariery zawodowej aktywnie angażował się w prace licznych organizacji branżowych, społecznych i gospodarczych m.in. jako prezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, członek Rady Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa. Jest członkiem światowego stowarzyszenia finansistów ACCA, gdzie pełnił funkcję wiceprezydenta w Polsce. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
Rozwiń Zwiń