13:30 - 14:00 POWITANIE

14:00 – 14:30 GŁÓWNA PREZENTACJA RAPORTU: ŁAŃCUCH WARTOŚCI ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE

14:30 – 16:00 SESJA 1 - POTENCJAŁ POLSKICH FIRM W REALIZACJI PROGRAMU JĄDROWEGO

ZAGADNIENIA:

 • Polskie firmy w łańcuchu wartości energetyki jądrowej;
 • Naturalne obszary działalności dla krajowych firm;
 • Nowe specjalizacje dla przedsiębiorstw – wyzwania;
 • System certyfikacji i dopuszczenia firm do prac przy budowie elektrowni jądrowych;
 • W których obszarach możemy odnaleźć krajową niszę;
 • Harmonogram prac na najbliższe lata;
 • Potencjał B+R w rozwoju energetyki jądrowej.

MODERATOR: MICHAŁ NIEWIADOMSKI – Klub Energetyczny

PANELIŚCI (kolejność alfabetyczna):

16:00 – 16:15 Przerwa kawowa

16.15 – 17.45 SESJA 2 - FINANSOWANIE POLSKIEGO PROGRAMU JĄDROWEGO

ZAGADNIENIA:

 • System finansowania budowy elektrowni jądrowych;
 • Rozłożenie kosztów na dekady a cena energii dla odbiorcy;
 • Koszty obsługi finansowania bankowego w czasie wysokich stóp procentowych;
 • Gwarancje bankowe polskie i zagraniczne;
 • Podział ryzyka finansowego między dostawcę technologii a spółkę PEJ;
 • Zaangażowanie finansowe dostawcy i zagranicznego rządu;
 • Przykłady finansowania elektrowni jądrowych na świecie.

MODERATOR: Dr hab. GRZEGORZ TCHOREK, Prof. IEn –  Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

PANELIŚCI (kolejność alfabetyczna):

17.45 – 18.00 Przerwa kawowa

18.00 – 19:30 SESJA 3 - POZYSKANIE PALIWA DLA ELEKTROWNI

ZAGADNIENIA:

 • Światowy rynek paliwa jądrowego;
 • Łańcuch dostaw paliwa jądrowego;
 • Ryzyka związane z pozyskaniem paliwa jądrowego;
 • Perspektywy dostępu do paliwa jądrowego w kolejnych dekadach;
 • Kierunki rozwoju dla polskiego przemysłu związane z bezpiecznym postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i ich transportem.

MODERATOR: Dr hab. AGNIESZKA KORGUL, Prof. UW 

PANELIŚCI (kolejność alfabetyczna):